Smeštaj robe u carinskom magacinu:

Cena podrazumeva istovar, utovar i ležarinu robe po kg za prvih 7 dana

Težina(kg)Zatvoreni magacinOtvoreni magacin
do 5001000 din.900 din.
501-10002,001,60
1001-20001,801,44
2001-50001,501,20
5001-80001,301,04
Preko 80001,100,88

Ležarina robe posle sedam dana po kg

Težina(kg)Zatvoreni magacinOtvoreni magacin
do 5000,370,30
501-10000,310,25
1001-20000,290,23
2001-50000,260,21
5001-80000,230,18
Preko 80000,200,16

Pretovar robe sa vozila na vozilo

Težina(kg)Cena(din)
do 5002,00
501-10001,80
1001-20001,40
2001-50001,10
5001-80000,70
Preko 80000,50

Ležarina vozila u otvorenom carinskom skladištu

Automobili:

Ležarina prvih 10 danaLežarina svakih sledećih 10 dana
1200 din.1000 din

Kamioni:

Ležarina prvih 10 danaLežarina svakih sledećih 10 dana
5000 din.14000 din.

Na ukupan iznos obračunava se PDV-a po stopi od 20 %